Verenigingen, stichtingen, fondsen, goede doelen, maar ook ondernemingen hebben DM Support inmiddels weten te vinden.

 
Ga naar:      Vereniging/Stichting      Fondsen en Goede Doelen      Ondernemers uit het MKB


Vereniging/Stichting


DM Support werkt voor veel verenigingen en stichtingen. Veel besturen vertrouwen onder meer hun dagelijkse correspondentie, administratie, relatiebeheer, fondsenregistratie en organisatie van bijeenkomsten aan DM Support toe.
  Stichtingen en Verenigingen kunnen DM Support inschakelen voor:
• Onderhoud leden- of donateur bestand
• Registratie contributies en donaties
• Verzorging van rapportages aan bestuur
Organiseren en notuleren bestuurs- en/of ledenvergaderingen
• Verzorgen externe contacten
• Verwerking post-, telefoon- en mailverkeer
• Verzorging van nieuwsbrief, clubblad, website en mailings
• Voeren van financiële administratie
• Archief en documentatiebeheer

Fondsen en Goede Doelen


Fondsen en Goede Doelen organisaties moeten uiterst zorgvuldig omgaan met inkomsten, donaties, bestemming voor de tegoeden en de rol van de schenkers. Accuratesse en transparantie zijn in het belang van hun goede naam en het publieke vertrouwen in de juiste besteding of toekenning van de fondsen. DM Support biedt bestuurders hierbij niet alleen een betrouwbare ondersteuning; door onze brede ervaring kunnen wij duidelijk meerwaarde bieden en waar nodig een adviserende rol spelen ten aanzien van de uitvoering, communicatie en rapportage.
  Fondsen en Goede Doelenorganisaties kunnen DM Support inschakelen voor:
• Centrale aanspreekpunt
• Registratie subsidieaanvragen
• Correspondentie over aanvragen
• Registratie van donaties
• Correspondentie over toekenning van donaties
• Afhandeling dankbetuigingen
• Organiseren & notuleren bestuursvergaderingen
• Jaarstukken
• Alle secretariële taken

Ondernemers uit het MKB


Een zelfstandig ondernemer, startende en snel groeiende bedrijven, internationale organisaties met kleine lokale vestigingen, dat zijn onze commerciële opdrachtgevers. Communicatiemiddelen van nu maken veel meer mogelijk, niemand is meer onbereikbaar. Maar juist dat betekent voor veel mensen een groot aantal ballen in de lucht houden en ondergesneeuwd raken onder de hoeveelheid To-Do lijstjes. DM Support steekt de helpende hand uit. Dit is uw veilige en gestructureerde homebase waar uw kantoorzaken geolied lopen, prioriteiten worden herkend, aanvragen correct en snel worden afgehandeld en ten aanzien van secretariaat efficiënte hand-en-spandiensten worden verleend. Snel, soepel, persoonlijk én altijd vriendelijk.
 
Ondernemers kunnen DM Support inschakelen voor:
• Secretariaat en office management
• Receptie en telefoonservice
• Algemene en personele administratie
• Communicatie en productiebegeleiding
• Agenda- en databeheer
• Organiseren en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten
 
 
© Copyright DM Support
DOEN! Webontwerp en Grafisch ontwerp
Home      DM Support      Werzaamheden      Voor wie?      Contact